University

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
E0/3 (Building E, Ground floor, Room 3)

lukasz.zmudzinski@uwm.edu.pl


Student seminars

Conference responsibility

Journal responsibility