Wstęp do Informatyki

Sposób oceny

Materiały na zajęcia

Informacje o przedmiocie oraz sylabus

Omawiane tematy